Info om sognet / Nyhedsinfo / VE-anlæg (sol og vind)

VE-anlæg (sol og vind)

Status på VE-projekt 11: Lundsmark
Esbjerg Kommune har tidligere informeret om, at Byrådet har besluttet at arbejde videre med projekterne i Lundsmark og Spandet Mark.
Med hensyn til projektet i Lundsmark er der kommet en indsigelse fra Forsvaret om opstilling af vindmøller i området.
Esbjerg Kommune er i dialog med dem, men det rykker på planlægningen, så lige nu afventer de, at udfordringen bliver løst.
Dette påvirker også projektet på Spandet Mark (Sibirien), der skal forhandles på plads efterfølgende.
Læs hele meddelelsen, der er sendt til Lokalråd Ribe Syd
20240119 Status på VE-projekt 11:Lundsmark
Det er nu besluttet i Esbjerg Byråd, hvilke projekter, der arbejdes videre med.
Lokalrådene i de berørte sogne er blevet orienteret om beslutningerne, og i Spandet er det projektet i Sibirien, der arbejdes videre med.
Borgerne i en radius af 2 km fra projekterne har i deres e-boks fået orientering om beslutningen og den fremadrettede procedure.
I kan se brevet, der er stilet til lokalrådene på nedenstående link
20231121 Til lokalrådene i de berørte områder vedr. VE-Anlæg
Brev sendt til berørte borgere i en afstand på op til 2 km fra projektområde kan ses herunder
Prioteringen af ansøgninger om vindmølle- og solcelleprojekter har d. 26.10.23 været til behandling i Plan- og Byudviklingsudvalget.
Prioritering af ansøgninger om vindmølle- og solcelleprojekter referat
 
Man kan også læse den på Esbjerg Kommunes hjemmeside med bilag via nedenstående link:
 
Der er afholdt møde i det lokale udvalg vedr. VE-Anlæg søndag d. 24. sep. 2023. I kan se referatet ved at trykke på nedenstående link.
Eurowind Energy og Wind Estate har d. 24.8.2023 afholdt informationsmøde i Spandet Forsamlingshus om deres forslag til VE-Anlæg på Spandet Mark (Sibirien).
Powerpoint fra deres repræsentation kan ses herunder
Eurowind Energy og Wind Estate er gået sammen om et energiprojekt på Spandet Mark (Sibirien)
Der afholdes derfor informationsmøde i Spandet Forsamlingshus
torsdag d. 24. august kl. 19.00
Se indkaldelsen til mødet herunder
De forskellige energiselskaber skal senest 1. august 2023 indsende projektforslag til Esbjerg Kommune.
Herunder kan du se de indkomne forslag, der vedrørør Spandet Sogn.
 
 
Du kan også se et dynamisk kort på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
 
Frijsenborg og Vedelsborg Skovbrug
 
Eurowind Energy
 
Eurowind Energy og Wind Estate
 
Energicenter Nord
 
Towii Renewables
 
Energicenter Nord afholdt informationsmøde i Roager Medborgerhus mandag d. 31. juli 2023. I kan herunder se det powerpoint, der blev præsenteret vedrørende projektet.
Der er d. 13. juli 2023 afholdt det første møde i udvalget vedr. sol og vind i Spandet.
Det kan læses herunder:
Energicenter Nord inviterer til informationsmøde om et muligt energianlæg mellem Spandet og Roager.
Mandag d. 31. juli 2023 kl. 19.00 i Roager Medborgerhus
Du kan se invitationen herunder.
På mødet d. 3. Juli 2023 har Eurowind præsenteret deres udkast til VE-anlæg i Spandet Sogn. Der skal tages højde for, at det er et udkast, og ikke det endelige projektforslag, der skal indsendes til Esbjerg Kommune senest 1. august 2023.
Herunder kan i se den powerpoint, der blev vist på mødet.
Eurowind Energy har indkaldt til informationsmøde i Spandet Forsamlingshus d. 3. juli 2023. Se invitation herunder:
Tovholder i Spandet Sogn:
Johnni Madsen
Stationsvej 8, Spandet
Tlf.: 50920829
 
Esbjerg Kommune
Planlægning for vedvarende energianlæg.
Se de forskellige faser her...
Vil du se de projekter, der ansøges om i Roager Sogn, så gå til deres hjemmeside roagersogn.dk
webmaster: Egon Christensen