Info om sognet

Hjemmesiden er skabt på initiativ af Spandet Sogneforening
til brug for byens borgere, tilflyttere m.m.
 
Den vil formidle nyheder, aktiviteter og relevante oplysninger m.m. af interesse for borgere i Spandet Sogn.
 
Det er vigtigt, at du/I bidrager med oplysninger, rettelser m.m., så alle data kan være opdateret.
Det er naturligvis også vigtigt, at du/I medvirker til forslag og ændringer på hjemmesiden, så vi hele tiden kan holde den ajour, og siden er interessant at se og læse for alle.
 
Husk at sende rettelser i foreninger, billeder fra aktiviteter, indbydelser m.m. til webmaster, så de kan blive lagt ind på hjemmesiden.
 
Det er alene webmasteren, der kan lægge data ind på siden.
 
Henvendelse rettes til
 
webmaster Egon Christensen
Skriv i KONTAKT
 
Jeg vil så kontakte dig enten pr mail eller pr. tlf.
 
Kontaktperson i Spandet Sogneforening
Henrik Olesen tlf: 20286044
 
 
webmaster: Egon Christensen