Foreninger / Spandet Ringriderforening

Spandet Ringriderforening

Foreningens hovedformål er afholdelse af den årlige ringriderturnering lørdag i uge 29.
Vi er 113 medlemmer, men vil meget gerne være flere.
Medlemskab koster 50 kr., og er gyldigt, så længe man bevarer tilknytning til sognet.
Hvert år bliver der til ringridning trukket lod blandt alle medlemmer om en lille præmie.
Medlemskab kan fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
 
Vore borde, bænke og lyskæder kan lejes. Kontakt kassereren.
Pris for alle vores borde   kr. 100,00
Tris for alle vores bænke  kr. 100,00
Pris for lyskæder              kr. 100,00
 
i 2019 afholder vi ringridning d. (dato endnu ikke fastsat)
 
Vi dyster i havetraktor, cykel og traktor. Som altid vil der i festteltet være gode tilbud på mad og drikke.
Lørdag aften byder på musik og nogle timer i festligt lag.
Traditionen tro serveres der helstegt pattegris lørdag aften.
Program med nærmere information følger.
 
Tag naboen under armen, medbring det gode humør og kom og vær med til en festlig weekend i ringridningens tegn.
 
Der tages forbehold for programmet, da der endnu ikke foreligger beslutning om dato og indhold.
Bestyrelse pr. 17. januar 2019
 
Christian Graver
Susanne Christensen        tlf.: 20602811
Simone Degn Sørensen
Jens-Erik Jensen
Mona Barsballe                  tlf.: 41685315
 
Suppleanter:
Venica Møller
Henriette Beier
Peter Beier
 
Når bestyrelsen er konstitueret, vil dette blive meddelt.
Bestyrelsen: 2018
Formand.     Mona Barsballe           tlf.: 41685315
Kasserer      Kim Jensen
Medlem        Peter Beier                  tlf.: 27890240
Medlem        Søren Christensen      tlf.: 26302818
Medlem        Steffen Christensen     tlf.: 26302817
Suppleant     Henriette Beier            tlf.: 23387928
Suppleant     Susanne Christensen  tlf.: 20602811
 
Bilagskontrollanter:     Thomas Christensen
                                    Christian Graver
 
 
Der afholdes generalforsamling torsdag d. 8. november 2018 kl. 19.00
i Spandet Forsamlingshus.
Her indtræder en ny bestyrelse.
Foreningen er vært med kaffe og kage samt øl og vand.
 
 
 
webmaster: Egon Christensen