Foreninger / Spandet Ringriderforening

Spandet Ringriderforening

Foreningens hovedformål er afholdelse af den årlige ringriderturnering lørdag i uge 29.
Vi er 113 medlemmer, men vil meget gerne være flere.
Medlemskab koster 50 kr., og er gyldigt, så længe man bevarer tilknytning til sognet.
Hvert år bliver der til ringridning trukket lod blandt alle medlemmer om en lille præmie.
Medlemskab kan fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
 
Vore borde, bænke og lyskæder kan lejes. Kontakt kassereren.
Pris for alle vores borde   kr. 100,00
Tris for alle vores bænke  kr. 100,00
Pris for lyskæder              kr. 100,00
 
 
Vi dyster i havetraktor, cykel og traktor. Som altid vil der i festteltet være gode tilbud på mad og drikke.
Lørdag aften byder på musik og nogle timer i festligt lag.
Traditionen tro serveres der helstegt pattegris lørdag aften.
Program med nærmere information følger.
 
Tag naboen under armen, medbring det gode humør og kom og vær med til en festlig weekend i ringridningens tegn.
 
Der tages forbehold for programmet, da der endnu ikke foreligger beslutning om aktiviteterne.
Bestyrelse pr. 5. marts 2023
 
Formand:        Henry Poulsen
Næstfmd.:       Carsten Villsen
 
Best. medlem: Mona Barsballe
Best. medlem: Peter Beier
Best. medlem: Christian Graver
 
Suppleant:    Pia Ellegaard
Suppleant:    Henriette Beier
 
 
Opdateret 5. marts 2023
 
 
webmaster: Egon Christensen