Foreninger / FDF Spandet-Roager

FDF Spandet-Roager

FDF Kredshuset, Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
(ved Spandet gl. Skole)
 
Derudover har vi en grund, beliggende på Arnumvej, ca. 500 m udenfor byskiltet mod Arnum
 
 
Kredsleder: Egon Christensen   tlf.: 30577325    mail: egon-chr@FDF.dk
 
Numling (0-4 år), Pusling (fra 5 år-0 kl.), Tumling (1.-2. kl.)
møder.
Onsdage kl.. 17.00-18.00
Ledere:
Lars Schneider        tlf.: 51327596
Grethe Hansen        tlf.: 24797548
Grethe Schneider    tlf.: 28988281
Morna Kemp            tlf.: 21769627
Egon Christensen    tlf.: 30577325
 
Pilte (3.-4. kl.), Væbner (5.-6. kl.), Seniorvæbner (7.-8. kl.) og Senior (9. kl.-18 år)
møder:
Onsdage kl. 18.30-20.00
Ledere:
Calle Schneider             tlf.: 75443167
Svend Thade Petersen tlf.: 24640104
Charlotte Olesen           tlf.: 25336619
Der vil i forbindelse med møderne blive lavet forskellige aktiviteter, hvor der vil blive taget hensyn til det enkelte barn og dets ønsker og muligheder.
Der kan forekomme fælles aktiviteter på tværs af holdene, hvor der så vil være fælles mødetid, sædvanligvis kl. 17.00-18.30.
Sommerlejr:
Alle fra 5 år og op kan deltage. Børn u. 5 år kan deltage, hvis de er ledsaget af en voksen.
Lejren afholdes normalt i Kr. Himmelfarts ferien
Kommende arrangementer:
 
21. august 2019  Fælles opstart
                             Alle er velkomne
                             Se opslag
 
23. februar 2020  Fastelavnsfest
                             i Idræts- og Kulturhuset Roager
                             Alle er velkomne, kom gerne udklædt...også de voksne
                             Nærmere info følger.
Kunne du tænke dig at bliver leder i FDF Spandet-Roager?
Så er du meget velkommen til at komme til møderne for at se og høre, hvad vi laver, og hvad det at være leder indebærer.
Kontakt gerne kredslederen for flere oplysninger og personlig samtale.
Kredsleder Egon Christensen tlf. 30577325  mail.: egon-chr@FDF.dk
 
 
Bestyrelsen:
Formand:
Charlotte Olesen tlf.:  25336619
Kredsleder:
Egon Christensen tlf.: 30577325
Lederrep./kasserer:
Grethe Schneider tlf.: 28988281
Sognerep.:
Morna Kemp        tlf.: 21769627
Kontakt kirke:
Calle Schneider   tlf.: 75443167
Forældrerep.:
Mie Schøler         tlf.: 
 
Suppleant.:
 
Kanoudlejning:
Birthe Pedersen tlf.: 22441523
 
Udlejning af Shelter/ grund
Grethe Schneider tlf.: 28988281
Egon Christensen tlf.: 30577325
webmaster: Egon Christensen