Foreninger / Spandet Lokalråd

Spandet Lokalråd

Spandet Lokalråd er sammensat af repræsentanter for alle foreninger i Spandet.
Spandet Lokalråd varetager sognets kontakter til Esbjerg Kommune.
Formand:    Henrik Olesen    tlf.: 74867044
                   Christian Graver tlf.: 21274066
                   Bonde Jessen     tlf.: 74867287
                   Lis Holdt              tlf.: 74867320
                   Jesper Olesen     tlf.: 74867136
 
I foråret indkaldes til orienterende møde, hvor alle foreninger i Spandet har mulighed for at møde op.
Nærmere ved husstandsomdelt ark.
Opdateret 2. september 2019
webmaster: Egon Christensen