Info om sognet / Spandet Kirke

Spandet Kirke

 
Sognepræst Therese Bering Solten tlf.: 23297020  mail: tebs@km.dk
P.t. sygemeldt
 
Kontakt i stedet vikarierende præst
Marianne Hjernø Lesner
Tlf. 40407813     e-mail: mhjl@km.dk
 
Gudstjenester. Se Kirkebladet eller www.roager-spandetkirker.dk
 
Adventskoncert annonceres i Kirkebladet.
Konfirmation i Spandet Kirke
4. søndag efter påske (med undtagelse af overgangsperioden i 2024)
2024  27. april (lørdag) kl. 10.30
2025  18. maj
 
Der kan være aftalt fælles konfirmation med konfirmander og forældre, så det finder sted enten i Spandet Kirke eller Roager Kirke

Telegrammer kan afleveres i kirken på konfirmationsdagen fra kl. 8
Angående telegrammer til konfirmation:
Der er, som reglen i næstsidste weekend før dagen, mulighed for i DagliBrugsen i Roager, at skrive sit navn på et fælles telegram.
Det koster 25 kr. at skrive sit navn.
Det bliver så samlet sammen til hver enkelt konfirmand.
Det er 6. klasse, der står for indsamlingen.
Der bliver sendt info ud om den nøjagtige dato.
Menighedsråd:
Formand:            Charlotte Olesen
Næstformand:    Carl Schneider
 
Øvrige oplysninger om medlemmer og tillidsposter følger
 
Menighedsrådsmøder:
Torsdag  18/1  2024 kl. 17-19
Torsdag  14/3  2024 kl. 17-19
Tirsdag  14/5  2024                  orienteringsmøde til valget
Torsdag  16/5  2024 kl. 17-19
Torsdag  15/8  2024 kl. 17-19
Tirsdag  17/9   2024                 opstillingsmøde
Torsdag 10/10 2024 kl. 17-19
Torsdag 14/11 2024 kl. 17-19
 
Menighedsrådsmøderne er offentlige
Opdateret 2. september 2022
Gudstjenester i Vadehavspastoratets Kirker
OBS!
Hjertestarter hænger i gang ved velfærdsbygning
webmaster: Egon Christensen