Info om sognet / Spandet Kirke

Spandet Kirke

 
Sognepræst Therese Bering Solten tlf.: 23297020  mail: tebs@km.dk
 
Gudstjenester. Se Kirkebladet eller www.roager-spandetkirker.dk
 
Adventskoncert annonceres i Kirkebladet.
Konfirmation i Spandet Kirke er altid dagen efter St. Bededag (lørdag)

Telegrammer kan afleveres i kirken på konfirmationsdagen fra kl. 8
NB! Der kan være lavet fælles aftale med konfirmander og deres forældre om afholdelse i enten Spandet Kirke eller Roager Kirke
Angående telegrammer til konfirmation:
Der er, som reglen i næstsidste weekend før dagen, mulighed for i DagliBrugsen i Roager, at skrive sit navn på et fælles telegram.
Det koster 25 kr. at skrive sit navn.
Det bliver så samlet sammen til hver enkelt konfirmand.
Det er 6. klasse, der står for indsamlingen.
Der bliver sendt info ud om den nøjagtige dato.
Menighedsråd pr. 29. nov. 2020
Formand:            Carl Schneider
Næstformand:    Charlotte Olesen
 
Øvrige oplysninger om medlemmer og tillidsposter følger
 
Opdateret 1. december 2020
 
 Gudstjenester i Vadehavspastoratets Kirker
 
OBS!
Hjertestarter hænger i gang ved velfærdsbygning
webmaster: Egon Christensen