Info om sognet / Spandet Kirke

Spandet Kirke

 
Sognepræst Therese Bering Solten tlf.: 76884020  mail: tebs@km.dk
 
Gudstjenester. Se Kirkebladet eller www.roager-spandetkirker.dk
 
Adventskoncert annonceres i Kirkebladet.
Konfirmation (flyttet pga Corona-krisen).
Afholdes i stedet
Søndag d. 23. august 2020 kl. 10.30 i Roager Kirke
Telegrammer kan afleveres i kirken på konfirmationsdagen fra kl. 8
Angående telegrammer til konfirmation:
Der er, som reglen i næstsidste weekend før dagen, mulighed for i LokalBrugsen i Roager, at skrive sit navn på et fælles telegram.
Det koster 25 kr. at skrive sit navn.
Det bliver så samlet sammen til hver enkelt konfirmand.
Det er 6. klasse, der står for indsamlingen.
Der bliver sendt info ud om den nøjagtige dato.
Menighedsråd:
Bonde Jessen               tlf.: 74867287/20842685
Kirsten Stagaard           tlf.: 27631773
Birthe A. Pedersen       tlf.: 22441523
Charlotte L. Olesen      tlf.: 25336619
Doris Skinnerup            tlf.: 61301348
 
Opdateret 1. marts 2020
 
OBS!
Hjertestarter hænger i gang ved velfærdsbygning
webmaster: Egon Christensen