Info om sognet / Spandet Kirke

Spandet Kirke

 Corona-restriktionerne er forlænget. Det betyder, at der p.t. må være 10  kirkegængere i Spandet kirke. Udendørs må der være 50.
Sker der ændringer, vil det blive meldt ud.
Sognepræst Therese Bering Solten tlf.: 76884020  mail: tebs@km.dk
 
Gudstjenester. Se Kirkebladet eller www.roager-spandetkirker.dk
 
Adventskoncert annonceres i Kirkebladet.
Konfirmation (flyttet pga Corona-krisen).
Afholdes i stedet
Søndag d. 22. august 2021 kl. 10.30 i Roager Kirke
Telegrammer kan afleveres i kirken på konfirmationsdagen fra kl. 8
Angående telegrammer til konfirmation:
Der er, som reglen i næstsidste weekend før dagen, mulighed for i DagliBrugsen i Roager, at skrive sit navn på et fælles telegram.
Det koster 25 kr. at skrive sit navn.
Det bliver så samlet sammen til hver enkelt konfirmand.
Det er 6. klasse, der står for indsamlingen.
Der bliver sendt info ud om den nøjagtige dato.
Menighedsråd pr. 29. nov. 2020
Formand:            Carl Schneider
Næstformand:    Charlotte Olesen
 
Øvrige oplysninger om medlemmer og tillidsposter følger
 
Opdateret 1. december 2020
Tryk på billedet, så kommer du til Vadehavspastoratets hjemmeside, hvor du kan se filmen.
 
 
 
 
OBS!
Hjertestarter hænger i gang ved velfærdsbygning
webmaster: Egon Christensen