Info om sognet / Spandet Kirke

Spandet Kirke

Sognepræst Therese Bering Solten tlf.: 76884020  mail: tebs@km.dk
 
Gudstjenester. Se Kirkebladet eller www.roager-spandetkirker.dk
 
16. sep. 2018 kl. 10.30  Høstgudstjeneste
24. okt.  2018 kl. 19.00  Salmestafet i Spandet Kirke 
01. nov. 2018 kl. 19.30  Menighedsmøde i Spandet Forsamlingshus
08. nov. 2018 kl. 19.00 Alle Helgen (mindegudstjeneste med navneoplæsning)
Adventskoncert annonceres i Kirkebladet.
 
18. sep., 30. okt. og 27. nov. kl. 19.00
                                     Samtalekreds om kristendom, liv og tro.
                                     Roager Præstegård, Vestermarksvej 28
                                     HUSK! tilmelding til Therese Solten
                                     ALLE ER VELKOMNE 
 
Menighedsråd:
Bonde Jessen               tlf.: 74867287/20842685
Kirsten Stagaard           tlf.: 27631773
Birthe A. Pedersen       tlf.: 22441523
Charlotte L. Olesen      tlf.: 25336619
Doris Skinnerup            tlf.: 61301348
 
Angående telegrammer til konfirmation:
Der er, som reglen i næstsidste weekend før dagen, mulighed for i LokalBrugsen i Roager, at skrive sit navn på et fælles telegram.
Det koster 25 kr. at skrive sit navn.
Det bliver så samlet sammen til hver enkelt konfirmand.
Det er 6. klasse, der står for indsamlingen.
Der bliver sendt info ud om den nøjagtige dato.
 
webmaster: Egon Christensen