Info om sognet / Spandet Kirke

Spandet Kirke

Efter de nye regler er det nu muligt at være 80 prs Spandet Kirke.
Der er IKKE krav om mundbind
Sognepræst Therese Bering Solten tlf.: 76884020  mail: tebs@km.dk
 
Gudstjenester. Se Kirkebladet eller www.roager-spandetkirker.dk
 
Adventskoncert annonceres i Kirkebladet.
Konfirmation
Søndag d. 22. august 2021 kl. 10.30 i Roager Kirke
Telegrammer kan afleveres i kirken på konfirmationsdagen fra kl. 8
Angående telegrammer til konfirmation:
Der er, som reglen i næstsidste weekend før dagen, mulighed for i DagliBrugsen i Roager, at skrive sit navn på et fælles telegram.
Det koster 25 kr. at skrive sit navn.
Det bliver så samlet sammen til hver enkelt konfirmand.
Det er 6. klasse, der står for indsamlingen.
Der bliver sendt info ud om den nøjagtige dato.
Menighedsråd pr. 29. nov. 2020
Formand:            Carl Schneider
Næstformand:    Charlotte Olesen
 
Øvrige oplysninger om medlemmer og tillidsposter følger
 
Opdateret 1. december 2020
 
 Gudstjenester i Vadehavspastoratets Kirker
OBS!
Hjertestarter hænger i gang ved velfærdsbygning
webmaster: Egon Christensen