Info om sognet / Landsbypedellerne

Landsbypedellerne

Så er landsbypedellerne i gang!
 
Esbjerg Kommune har nu ansat de 4 landsbypedeller under seniorjobordningen, som det var hensigten fra starten, og de er i gang rundt om.
 
Mens Entreprenøren fungerer som arbejdsgiver, er det ude i lokalområderne, at arbejdet skal udføres. Meningen er at landsbypedellerne i et team kører ud i lokalområderne og udfører landsbypedelarbejdet.
 
Landsbypedellerne må ikke tage arbejdet fra en ordinær ansat. Det betyder, at man ikke må fyre en medarbejder, for at få plads til en landsbypedel. Man må heller ikke lade en landsbypedel udføre arbejde, som man tidligere har betalt en privat for at få udført. Som et eksempel kan nævnes maling af forsamlingshus: Har man tidligere betalt en maler for at få forsamlingshuset malet, kan dette arbejde ikke overtages af landsbypedellen. Men har forsamlingshuset tidligere været malet af frivillige, må landsbypedellen godt male forsamlingshuset.
 
Lokalråd, borgerforeninger samt idræts- og fritidsforeninger med flere kan gøre brug af landsbypedelordningen.
 
Også byerne kan byde ind med opgaver.
 
Betegnelsen "landsbypedel" er nok lidt misvisende, da ordningen gælder i hele kommunen og ikke bare i landsbyerne, men det er den betegnelse man igennem mange år har lært at kende, og derfor holder vi fast i det.
 
Kan landsbypedeller modvirke, at de lokale ildsjæle brænder ud?
 
I Danmark har vi en lang tradition for at have mange ildsjæle i det frivillige foreningsliv, ildsjæle er folk, der gør en ekstraordinær indsats for samfundet uden at blive økonomisk belønnet herfor, alene for at fremme den gode sag. Gennem de seneste år har specielt de tyndt befolkede områder været præget af funktionstømning og affolkning. Dette har gjort disse områder sårbare som aldrig før. For at modvirke tilbagegang er det vigtigt, at de lokale foreningsildsjæle har gode betingelser.
 
Hvordan fastholder vi deres entusiasme, idérigdom og mange aktiviteter, uden at de brænder ud? En mulighed er at aflaste dem gennem en kommunal landsbypedelordning som denne i Esbjerg Kommune, hvor en landsbypedel kan give et serviceløft til lokalområderne. Herved aflastes de lokale ildsjæle og kan i højere grad koncentrere sig om at udvikle nye tiltag og varetage de aktiviteter i foreningelivet, de interesserer sig mest for.
 
Typer af opgaver
 
Nogle af de opgaver, der indtil videre er budt ind med er vedligehold og rengøring af udendørsarealer, malerarbejder, træfældning og beskæring, vedligehold af borde og bænke samt klubskure, vinduespudsning, reetablering af petanque- og tennisbaner.
 
Der er stadig en hel del ledig kapacitet, så byd endelig ind med opgaver. Specielt efterlyser pedellerne indendørsopgaver her i januar, februar og marts, da en del af udendørsopgaverne af gode grunde afventer forårets komme.
 
Hvem kontakter man?
 
Har man en opgave, som kunne være en opgave for kommunens landsbypedeller, så udfylder man et skema og sender til leder af Virksomhedscenteret John Knigge, som kan træffes på jkni@esbjergkommune.dk eller tlf.: 27241355, hvor skemaet også kan rekvireres.
 
 
Rengøring af skolen med hjælp fra landsbypedellerne. Dem er vi rigtig glade for.
webmaster: Egon Christensen