Foreninger / Mødestedet

Mødestedet

v/ Ester Kjær   tlf.: 74867179
 
Pensionister fra Spandet, Roager, Høm og Seem
 
Mødested:   Spandet gl. Skole, Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
 
Mødedag:    Torsdag kl. 14.00-17.00
Info::
P.g.a. corona udsættes alle arrangementer.
På afholdt bestyrelsesmøde d. 9. november, udsatte vi alle aktiviteter, og holder nyt møde i januar 2021.
Onsdags gymnastik er også udsat.
Vi glæder os til at komme i gang igen når coronaen tillader det.
Mange venlige hilsner
Bestyrelsen for Mødestedet
Spandet gl. Skole
 
Aktiviteter 1. halvår 2020
 
16. jan.        Nytårskoncert med Pia og Ovin, Vejen
 
30. jan.        Mogens Osborn, tidligere leder af politistationen i Ribe,
                    fortæller om 30 år ved politiet.
 
13. feb.        Markering af 100 året for genforeningen ved lokale kræfter.
                    Se opslag.
 
27. feb.        Folketingspolitiker Hans Chr. Schmidt fortæller om sit
                    begivenhedsrige liv, ledsaget af musik og sang.
 
12. mar.       Forårsfest med middag kl. 12.00, afholdes i år sammen med
                    Spandet Pensionistforening.
                    Underholdning ved Højer frivillige brandværnsorkester.
 
26. mar.       Generalforsamling med sædvanlig dagsorden
                    med kaffebord og banko.
Brugerrådets motto
 
Oplysning-Opmuntring-Omsorg
 
OBS!
 
Gymnastik og hyggeligt samvær i Skolen
 
Vi starter pensionistgymnastik
onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 9.00 v/ Lis Holdt
 
Kl. 10.00 er der kaffe og hyggeligt samvær samt fællessang, bobspil, kortspil og rummikub.
 
Alle, der har lyst til en aktiv og hyggelig formiddag er velkomne til at deltage (også mændene).
 
I sommerhalvåret er der mulighed for at spille kroket hver tirsdag kl. 14.00, køller og kugler kan lånes.
 
Der kan også spilles petanque, kuglerne kan lånes i skolen.
 
Banerne er ny istandsat, alle kan bruge banerne hele ugen.
 
Vel mødt!!
"Brugerrådet"
Opdateret 5. februar 2020
 
 
Det lokale brugerråd:
Ester Kjær               tlf.: 74867179
Hans Chr. Bruhn      tlf.: 74867307
Elsebeth Meyer       tlf.: 41981950
Johanne Petz          tlf.: 30329521
Maja Olesen            tlf.: 74867136
Billeder fra arrangement i Mødestedet d. 13. feb. 2020 i anledning af 100-året for genforeningen 1920-2020.
webmaster: Egon Christensen