Stofa news:
Seneste melding fra Stofa er, at vi har opnået over 60% tilslutning. Dvs. at alle, der har fået en bekræftelse på bestilling pr. mail eller brev, får bredbånd i 2018.
 Området "Spandet og Seem" bliver lavet i 2. halvår af 2018. Der vil ultimo februar/ primo marts blive sendt et brev ud til alle, der fortæller, hvornår man forventer at påbegynde arbejdet.
webmaster: Egon Christensen