Mødestedet
Torsdag d. 22. nov, 14-17
Amatørarkæolog Marie Larsen, Gram
fortæller og viser billeder af det store guldfund ved Fæsted i Sønderjylland
Spandet Pensionistforening
afholder
adventsmøde i Spandet gl. Skole
Torsdag d. 29. nov. 2018 kl. 14.00
hvor der vil være hyggelig sammenkomst, hvor vores fhv. præst Jørgen Hanssen vil komme og deltage med lidt juleri.
Der er æbleskiver og gløgg, og til slut en kop kaffe.
Vi glæder os til at hygge sammen med jer.
Alle ønskes en god jul og godt nytår.
Tak for året, der er gået.
ALLE ER VELKOMMEN
Bestyrelsen
Stofa news:
Seneste melding fra Stofa er, at vi har opnået over 60% tilslutning. Dvs. at alle, der har fået en bekræftelse på bestilling pr. mail eller brev, får bredbånd i 2018.
 Området "Spandet og Seem" bliver lavet i 2. halvår af 2018. Der vil ultimo februar/ primo marts blive sendt et brev ud til alle, der fortæller, hvornår man forventer at påbegynde arbejdet.
webmaster: Egon Christensen